top of page
Limitka_logo_edited.png

V současné době pracujeme s jednotlivci ze znevýhodněného prostředí. Pro tyto klienty se snažíme zajistit účast na našich programech zdarma. 

Programy realizujeme i v uzavřených skupinách jako jsou třídní kolektivy a sportovní kluby.
Může se jednat o pravidelné, ale i jednorázové akce, např. rozvojový program v rámci soustředění, teambuilding na škole v přírodě, pravidelné otužování, atd.  

Cenu pro skupiny jednáme na klíč.

Program nabízíme i v soukromé individuální rovině 1 na 1, který je vhodný pro překonání náročného období u dospívajícího, k opětovné motivaci, k nastartování pozitivních změn, k zažití dobrodružství v přírodě.  

Cenu pro individuální kontakt jednáme také na klíč. 

JAk to probíhá? 

Prvním krokem celého procesu je pohovor s klientem, představení projektu a nastavení základních pravidel spolupráce.

Naši práci opíráme o čtyři základní pilíře pohyb, vzdělání, psychické zdraví a sebezkušenost.

 

Sebezkušenost považujeme za hybnou sílu rozvoje, která vychází z poznání během práce s hodnotami a metodami, jež si pro aktivity stanovujeme, praktikujeme je a máme s nimi sami zkušenost. Kontinuální prací v těchto oblastech se postupně seznamujeme s potřebami klienta a poznáváme se navzájem. 

 

V další fázi přichází sestavení individuálního plánu, který se zaměřuje na konkrétní potřeby, silné a slabé stránky, a jeho cílem je motivovat a podporovat rozvoj klienta.

 

Práce většinou probíhá ve skupině a má dlouhodobý charakter, abychom měli čas se vzájemně poznat a konstruktivně pracovat s jednotlivými oblastmi a úspěšně je rozvíjet.

V začátku Bez limitu šlo o hledání toho, jak  reagovat na dlouhodobě pozorovaný problém. Co skutečně chceme. Pro koho to chceme, proč to chceme a jak to chceme. 

Nyní provázíme mladé lidi na cestě dospíváním, kteří se střetávají s různými limity. Soustřeďujeme pozornost i tam, kam ostatní nevidí. Vnímáme detaily a pracujeme s nimi. 

Cílem je vybavit mladé lidi takovou zkušeností a zprostředkovat jim pozitivní vzor chování, které jim pomohou žít život bez limitů a převzít za něj odpovědnost. 

Jsme nadšenci, dobrodruzi, srdcaři a trochu blázni, kteří se umí do věcí vrhat po hlavě, ale s jasným cílem. Lidi, kteří nežijí ve škatulkách, ale mají dost odvahy a disciplíny žít sami sebe a to, co pro ně život představuje.

A to se také snažíme předávat dál.

Smysl projektu

  • Integrace mladých do společnosti

  • Rozvoj potenciálu - seberozvoj, sebezkušenost

  • Prevence sociál. vyloučení a duševního zdraví

  • Inovativní cesta

  • Reakce na limity systému

  • Smysluplné strávení volného času

              - rozvíjet mezilidské vztahy

              - rozvíjet talent a schopnosti

              - podpořit kladný vztah ke sportu

              - upevňovat zdraví a zdravý životní styl

              - zprostředkovat pozitivní vzor

tvůrci
bez limitu

 
DSC04147.jpg
DSC04108.jpg
Mgr. Tereza Zajíčková, DiS

sociální pracovnice

 

vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Cesta

vede Krizovou linku Chytré péče

absolvovala akreditovaný psychosociální výcvik a komplexní kurz krizové intervence

 

Adam Komárek

pracovník v sociálních službách průvodce

lektor kurzů leadershipu

mentor studentů v nadaci Science 21

soukromý trenér v oblasti komplexního osobnostního růstu

DSC04224.jpg
Ondra Brusch

pracovník v sociálních službách

 

profesionální trenér v Indeed Academy

soukromý trenér pro dorost v oblasti rozvojového fotbalu

 

Pokud změníme přístup a styl práce s mladými lidmi směrem
k sebezkušenostnímu poznávání,
pomáháme jim 
převzít odpovědnost za vlastní život. 

Z čeho vycházíme? 

 
  • z metod moderní sociální práce (rozhovor, pozorování, individuální, skupinové aktivity, psychomotorická cvičení, videotrénink, relaxační techniky, psycho a sociodrama,....)

  • ze sebezkušenostních aktivit (výlety, chladová terapie, cvičení, kreativní činnosti, příroda....)

  • z kultivace osobnosti (hodnoty, koníčky, zájem, sebeláska, reflexe....)

  • pracujeme s tím, co máme sami vyzkoušené

bottom of page