top of page
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

psychika

Propojovat porozumění (vztah) mezi tělem, psychikou a duševní podstatou  je cílem naší práce. 

Poskytujeme důvěrné zázemí, kde se mohou klienti svobodně projevit, vyjadřovat názory
a rozvíjet svůj potenciál.

Klienty do budoucna vybavujeme dobrými návyky v oblasti psychohygieny a společně
je osvojujeme v praxi.

Pracujeme s kvalitami i nedostatky pomocí pravidelných reflexí a sdílení.

Využíváme meditačních a dechových technik, pravidelně a konstruktivně posouváme hranice komfortní zóny (otužování, cvičení, výpravy do přírody, aplikace získaného poznání v praxi atd.)

O psychice
 

bottom of page