top of page
C6760FC3-B8E2-4897-819B-B103D937B190.jpg

Náš nový podcast

Dnes na téma #01 PSYCHICKÉ ZDRAVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A PROBLEMATIKA NÁVYKOVÝCH LÁTEK...
Adolescenti dnes trpí úzkostmi a depresemi. Faktorů, které k této situaci přispívají je řada. Od problematiky sociálních sítí, společenského tlaku přes dostupnost všemožných návykových látek...až po nedostatek pozitivních vzorů ve společnosti. To a mnohem víc vede ke zmatku a nezájmu o vlastní vývoj.

Z našeho pohledu se jedná o zásadní téma, které není dostatečně hlasitě komunikováno ve veřejném prostoru. Proto jsme se mimo nabídku našich rozvojových programů rozhodli založit podcastovou platformu, která bude upozorňovat na rozličná témata týkající se procesu dospívání.


Chceme mluvit s odborníky, lidmi z terénu, psychology, učiteli, terapeuty, vzory a v neposlední řadě se samotnými adolescenty, abychom dali prostor jejich názoru a pohledu na věc.

Ke stolu se mnou dnes zasedli hned 3 hosté, kteří mají rozhodně, co říct k tématu dospívání a dostupnosti návykových látek.


Kluci z projektu 23 se věnují prevenci v oblastech šikany, drog, domácího násilí a všem přidruženým tématům. Dokumentují a zaznamenávají příběhy a osudy lidí, které pak předávají dál formou dokumentů, veřejných debat s odborníky anebo přednáškami na školách.


Dominik je člen týmu Bez Limitu a absolventem jednooborové psychologie na FF UK a kurzu Psycholog ve zdravotnictví. Je členem ČSKBT (Česká společnost kognitivně behaviorální terapie). Dominikovi teoretické základy vycházejí právě z tohoto přístupu, je ale otevřen různým formám terapie. V současnosti pracuje jako psycholog a terapeut v centru včasné pomoci Nákel, kde se zaměřuje na práci s adolescenty a mladými lidmi ve věkovém rozmezí 12 až 26 let.


INFO K HOSTŮM:

Projekt 23Enjoy the show


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page