top of page
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

vzdělávání

Je klíčem k chápání sebe a celku kterého jsem součástí. Vzděláváme klienty v oblastech základních lidských hodnot/kvalit, které
si osvojují během jednotlivých učebních bloků. Ty vždy propojují teorii a praktickou činnost.

 

Věnujeme tématům jako je finanční gramotnost, praktické dovednosti ( úřady, byrokracie...) manuální dovednosti, stravování, úvod do politiky, umění diskuze, vnímání přírody a mnoho dalších.

Spolupracujeme s odborníky z oborů, kam nesahají naše kompetence.

Naším hlavním cílem je rozvíjet a kultivovat soubor hodnot společně se získaným vzděláním, které utváří nezávislého mladého člověka se širším rozhledem a schopností svobodně vyjádřit své potřeby. 

O vzdělávání
 

bottom of page