top of page

Jak to probíhá 

NEPŘIZPŮSOBIVOST

 • ABSENCE POZITIVNÍCH VZORŮ

 • RIZIKO PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 • DEMOTIVACE

 • PROBLÉM S NAVAZOVÁNÍM KONTAKTŮ

OSAMĚLOST

 • OKRAJ SKUPINY

 • NESCHOPNOST NAVAZOVAT VZTAHY

 • KOMUNIKACE

 • MALÉ SEBEVĚDOMÍ

 • ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ

ŠPATNÁ ZKUŠENOST

 • PROBLÉMY DOMA

 • ŠIKANA

 • TRAUMA

 • EMOČNÍ BLOKACE

 • NEÚSPĚCH

PROBLÉMY V CHOVÁNÍ

 • NESCHOPNOST PŘIJÍMAT KRITIKU

 • ADHD

 • PORUCHY POZORNOSTI

 • NESTABILITA

 • SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Galaxy Drawings Slides Theme (5).png

kde jsem?

Kde bych chtěl být? 

cesta hrdiny
 

Společným CÍLEM JE převzít odpovědnost za vlastní život

POZNAT A ZAŽÍT SÁM SEBE

Každému dáváme šanci na změnu, každého vnímáme jako hrdinu vlastního života. 

Snažíme se aby se naši hrdinové dokázali postarat sami o sebe, aby získali respekt sami k sobě i od svého okolí. 

bottom of page