top of page
Logo_zakladní_bílá.png

Co děláme? 
 

Provázíme mladé lidi na jejich cestě dospíváním tak, aby mohli žít život bez limitů a převzít odpovědnost sami za sebe.

 

PODPORUJEME

  • osobnostní růst mladých lidí

  • jejich vývoj

  • autentičnost

  • a dlouhodobou životní spokojenost

Náš projekt inovuje přístup k mladým lidem, využívá moderní i tradiční nástroje rozvoje osobnosti. 
Díky  aktivitám posilujeme u zapojených jejich seberozvoj, sebevědomí, smysl pro odpovědnost, sebeláskua povzbuzujeme jejich solidaritu směrem k ostatním lidem a komunitě. Díky tomu budou schopni zvládat různé zátěžové situace a z toho plynoucí stres tak, aby nedocházelo k rozvoji psychických poruch, ale naopak se posilovala jejich odolnost.

 

Zkrátka snažíme se mladé lidi vybavit schopnostmi, které pak mohou uplatnit ve svém životě, v krizových i jiných situacích. Cílem je, aby si dokázali pomoci sami, ať přichází cokoliv.

Dovednost pomoc si sám a převzít odpovědnost za vlastní život rozvíjíme přes smysluplně strávený volný čas s cílem pozitivně působit na hodnotovou orientaci mladých, na jejich postoje, chování; zaměřit se na rozvoj sociálních dovedností; přispívat ke snižování sociálně patologického chování; podporovat aktivity zaměřené na péči o sebe a své duševní zdraví; eliminovat rizikové chování; rozvíjet týmovou spolupráci. 

Inovativní návaznost na plánovaný nový školní předmět tzv. wellbeing, který by měl být zařazován do výuky od šk. r. 2023/2024. Tím podporujeme a cíleně kultivujeme rozvoj emoční gramotnosti, silné stránky osobnosti, řešení problémů, zvládání stresu nebo poznávání vlastní identity na půdě školy i při volnočasových aktivitách.

  1. naše programy jsou vhodné pro jednotlivce i pro skupiny

  2. pracujeme se třídními kolektivy 

  3. nabízíme teambuildingové zážitkové akce pro dospělé 

Dark Cyan White Minimalist English Functions of Communication Presentation (4).png

jsi mladý člověk, který by se rád naučil pracovat se svými limity?

Cítíš se osamělý? 

Máš malé sebevědomí?

Zažíváš nějaké problémy? 

Chybí Ti motivace? 

Rád by ses ve své snaze posunul dál, ale nevíš jak? 
Potřebuješ relax? 

Potřebuješ něco jinak? 

Dark Cyan White Minimalist English Functions of Communication Presentation (15).png
IMG_9644 (1).jpg

individuální koučink 

zážitkové workshopy pro skupiny

přednášky pro školy

seberozvojové výlety

Dark Cyan White Minimalist English Functions of Communication Presentation (23).png
photo-output_2.jpg

HODNOTY
  které     vyznáváme  

odvaha
kooperace
upřímnost
sebeláska/sebevědomí
komunikace
empatie
trpělivost
poznání
emoční stabilita
zdraví
svoboda
odpovědnost
disciplína
Dark Cyan White Minimalist English Functions of Communication Presentation (10).png
DSC02435.jpg

příklad 
z praxe

To je Jonáš.

Jonáš trpí duševním onemocněním, je to způsobené událostí, kterou zažil jako malý kluk. Jonáš studuje na
SŠ obor kuchař. Jeho sen je založit rodinu. 

Skrze naše aktivity se Jonáš učí STÁT SE LEADREM SVÉHO ŽIVOTA a dosáhnout tak svého cíle.

Společně pracujeme na jeho rozvoji a snažíme se aby jednou dokázal "bez limitu" bydlet sám, sám
s rozumem nakupovat, chodit do práce, zařizovat věci na úřadech, pečovat o vztahy kolem sebe, překonávat vlastní překážky a zvládat emoce i v nekomfortních situací.

DSC04072.jpg
tvůrci
Bezlimitu

 
DSC04108.jpg
Mgr. Tereza Zajíčková, DiS

sociální pracovnice, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Cesta

krizový intervent pro linku Chytré péče

absolventka akreditovaného psychosociálního výcviku

 

Adam Komárek

lektor kurzů leadershipu

mentor studentů v nadaci Science 21

soukromý trenér v oblasti komplexního osobnostního růstu

DSC04224.jpg
Ondra Brusch

pracovník v sociálních službách

profesionální trenér v Indeed Academy

soukromý sportovní trenér pro mládež

 

Dark Cyan White Minimalist English Functions of Communication Presentation (7).png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page