top of page
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

bez
limitu

Co děláme? 
 

Pracujeme s potenciálem mladých lidí, učíme je STÁT SE LEADREM SVÉHO ŽIVOTA a pracovat s vlastní životní vizí. Naše programy jsou zaměřené na pohyb, vzdělání, psychiku a sebezkušenost. Tyto oblasti rozvíjíme skrze hodnoty a metody, které podporují rozvoj mladých lidí.
Díky  aktivitám posilujeme u zapojených dětí jejich serozvoj, sebevědomí, smysl pro odpovědnost, sebelásku a zmocňujeme jejich prospěšnost pro
komunitu. 

Dáváme šanci každému. Fokusujeme pozornost i tam, kam ostatní nevidí. Vnímáme detaily a pracujeme s nimi.

Provázíme mladé lidi na jejich cestě dospíváním, tak aby mohli žít život bez limitů a převzali za něj odpovědnost.

Smysl projektu

  • Integrace mladých do společnosti

  • Rozvoj potenciálu - seberozvoj, sebezkušenost

  • Prevence sociálního vyloučení a duševního zdraví

  • Inovativní cesta

  • Reakce na limity systému

  • Každý může být hrdina svého života

pohyb 

Ve zdravém těle zdravý duch a jak na to? 

vzdělávání 

V našich programech  neustále pracujeme s oblastmi lidského seberozvoje od finanční gramotnosti až po práci se  zodopovědností.

psychika

Tato oblast zahrnuje duševní hygienu, terapii, sdílení, reflexy a meditaci.

sebezkušenost

Vychází z poznání získaného během práce s jednotlivími oblastmi seberozvoje. Každá metoda aplikovaná v našem programu propojuje teorii a praxi dohromady.

Bruslař

video 
 

hodno

ty

odvaha
kooperace
upřímnost
sebeláska/sebevědomí
komunikace
empatie
trpělivost
poznání
emoční stabilita
zdraví
svoboda
odpovědnost
disciplína

příklad 
z praxe

To je Jonáš.

Hrdina projektu Bez Limitu. 

Jonáš trpí duševním onemocněním, je to způsobené událostí, kterou zažil jako malý kluk. Jonáš studuje na SŠ obor kuchař. Jeho sen je založit rodinu. 

Skrze naše aktivity se Jonáš učí STÁT SE LEADREM SVÉHO ŽIVOTA a dosáhnout tak svého cíle.

Společně pracujeme na jeho rozvoji a snažíme se aby jednou dokázal "bez limitu" bydlet sám, sám s rozumem nakupovat, chodit do práce, zařizovat věci na úřadech, pečovat o vztahy kolem sebe, překonávat vlastní překážky a zvládat emoce i v nekomfortních situací.

bottom of page