top of page

jak to probíhá?

metodika projektu

Prvním krokem celého procesu je pohovor s klientem, představení projektu a nastavení základních pravidel spolupráce.

Naši práci opíráme o čtyři základní pilíře pohyb, vzdělání, psychické zdraví a sebezkušenost. Kontinuální prací v těchto oblastech se postupně seznamujeme s potřebami klienta a poznáváme se navzájem.

V další fázi přichází sestavení individuálního plánu, který se zaměřuje na konkrétní potřeby, silné a slabé stránky a jeho cílem je motivovat a podporovat rozvoj klienta.

Práce většinou probíhá ve skupině a má dlouhodobý charakter, abychom měli čas se vzájemně poznat a konstruktivně pracovat s jednotlivými oblastmi a úspěšně je rozvíjet.

DSC03019 kopie.jpg

naši klienti
tady by mohlo bejt interaktivní okno, kde vypráví svůj příběh

Our Clients

bottom of page